Czym jest lista produktów tradycyjnych?

Lista produktów tradycyjnych jest oficjalnym, krajowym rejestrem prowadzonym przez ministra właściwego do spraw rynków rolnych (Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi) przy zaangażowaniu marszałków województw w formie strony internetowej. Znajdują się na niej produkty rolne i środki spożywcze przeznaczone do spożycia przez ludzi oraz napoje spirytusowe, których jakość lub wyjątkowe cechy i właściwości wynikają ze stosowania tradycyjnych metod produkcji, stanowiące element dziedzictwa kulturowego regionu, w którym są wytwarzane. Rejestrowane produkty muszą być elementem tożsamości społeczności lokalnej. Za tradycyjne metody produkcji uważa się metody wykorzystywane od co najmniej od 25 lat.

Produkt można zgłosić do jednej z następujących kategorii:

    - Sery i inne produkty mleczne
    - Mięso świeże oraz produkty mięsne
    - Przetwory rybołówstwa, w tym ryby
    - Warzywa i owoce (przetworzone i nie)
    - Wyroby piekarnicze i cukiernicze
    - Oleje i tłuszcze (masło, margaryna olej itp.)
    - Miody
    - Gotowe dania i potrawy
    - Napoje (alkoholowe i bezalkoholowe)
    - Inne produkty

Lista produktów tradycyjnych może zostać wyświetlona w układzie wojewódzkim, produktów szukamy przeglądając ww. kategorie.

Dodana: 19 marzec 2018 12:55

Zmodyfikowana: 8 styczeń 2019 12:40